Bildpolicy

Nästan alla mina gatufotobilder föreställer människor. Oftast är det personer jag inte känner, och som inte poserar för kameran. Tanken är nämligen att porträttera inte bara dem, utan även ögonblicket de befinner sig i. (Se Vad är gatufoto?.)

Normalt pratar jag inte med personerna jag fotograferar, vare sig innan jag tar kortet eller efteråt. Med andra ord har de inte givit sitt samtycke till vare sig skapandet eller publiceringen av bilden.

Utan att jag är medveten om det, kan det därför hända att jag visar en bild av någon som t. ex. har skyddad identitet. Den exponeringen skulle i värsta fall kunna vålla personen fara – och det vill jag förstås inte. Jag vill inte heller att någon jag fotat ska känna sig bortgjord.

Därför har jag några principer när det gäller foton med identifierbara personer:

1. Bilden ska inte vara tagen på subjektets bekostnad. Det betyder inte att avbildningen måste vara direkt smickrande – men poängen med fotot ska inte heller vara att håna den avbildade.

2. Bilder tagna i Sverige visar jag inte förrän minst fem år efter fototillfället. Vid det laget tänker jag mig att publiceringen varken gör till eller från i de berörda personernas liv.

3. Bilder tagna utomlands är spärrade för visning i det land där de togs. Det är nämligen svårt för mig att bedöma följderna av en publicering i subjektets hemland, i och med att lagar och andra förutsättningar skiftar från land till land.

4. Bilderna får inte återpubliceras utan uttryckligt tillstånd. Detta gäller även visning i sociala medier och liknande. Om du stöter på ett foto som du vill visa för dina vänner, får du jättegärna länka till blogginlägget i fråga. Men jag vill alltså inte att du lägger upp själva bilden.

Apropå nr 4 – förlåt om det är irriterande att det står ”Återpublicera ej. Do not repost.” nere i hörnet av varje bild. Det är bara det att det nog är rätt få som hittar hit till bildpolicyn. Tack för att du är en av dem!