Mona Lisa

Mona Lisa I

Paris, Frankrike, 2008.

Första försöket att sammanföra ovanstående bilder, genom experimentell tillämpning av funktionen ”Merge to panorama”, misslyckades ganska spektakulärt:

Mona Lisa I

Twilight zone, 2008.

Kommentera